یادداشت: هوش مصنوعی و سیاستهای مالکیت فکری

مورد دیگر یک رمان به نام “روزی که یک کامپیوتر رمان مینویسد” است که توسط هوش مصنوعی نگاشته شده است. چند مثال از اختراعات یا آفرینشهای تولیدشده توسط هوش مصنوعی را نام ببرید. اخیرا سیستمهای هوش مصنوعی به حدی از تکامل رسیدهاند که بتوانند کارهایی که قبلا تنها توسط انسان انجام میگرفت را انجام دهند. … ادامه

هوش مصنوعی چیست؟

همچنین برخی از موتورهای جستجوگر مانند گوگل شیوه جستجو نمودن شما را یاد میگیرند و متناسب با آنچه که به دنبال آن میگردید، نتایج را سفارش سازی میکنند. درون این مجموعه بستههای کوچکی به اندازهی درایو دیسک سخت ( هارد درایو) رایانه قرار گرفته است. درون هر بسته بیش از ۴۸ میلیون نئورون سیلیکونی قرار … ادامه

مفاهیم پایه به زبان ساده – منابع، کتاب و فیلم آموزشی

منطق گزارهای در محیطهای نامتناهی مقیاسپذیر نیستند، زیرا این منطق، فاقد قدرت بیان برای مقابله کوتاه با زمان، فضا و الگوهای جهانی از روابط میان اشیا است. منطق گزارهای میتواند گزارههایی را مدیریت کند که درست، غلط یا کاملاً ناشناخته تلقی میشوند. SAT Solving شامل یافتن مدلهای ممکنی است که توالیهای اعمال آیندهای را مشخص … ادامه

ماشین لرنینگ به زبان ساده (یادگیری ماشین) + هر چیزی که باید ازش بدونین

بلکه مدل یادگیری ماشین چگونگی تفکیک بین عناصر در مجموعهی انبوهی از داده ها رو فرا میگیره. پیش بینی های یادگیری ماشین میتونه شامل پاسخ به پرسش هایی مثل تشخیص یه میوه در تصویر، تشخیص افراد در حال عبور از خیابان، تشخیص گفتار دقیق برای تولید کپشن های ویدئوی یوتیوب یا تفکیک ایمیل و اسپم … ادامه