o2 شبکه تلفن همراه خود را جشن می گیرد – دلیل آن مشکوک است

فصل تست شبکه آغاز شده است، سه بزرگ دنیای موبایل به آلمان بازگشته اند. Telefónica/o2 شبکه خود را با بالاترین صدا جشن می گیرد. اما شما نمی توانید آن را اینطور رها کنید.

تست سلولی: o2 به طور قابل توجهی بهبود یافته است، اما همچنان آخرین جایگاه است

پس نایب قهرمان اگر پیروزی نباشد چه چیزی برای جشن گرفتن دارد؟ که طبق گفته خودش “بهترین شبکه o2 تمام دوران”، همانطور که تست اتصال نشان داده است (منبع: o2). در آنجا 894 امتیاز از مجموع 1000 امتیاز ممکن برای اپراتور شبکه مستقر در مونیخ توزیع می شود. در مقابل Vodafone با 915 امتیاز و برنده آزمون Telekom با 952 امتیاز قرار دارند.

جدای از این خطا، o2 می تواند به طور قابل توجهی بهبود یابد، به خصوص در داده های دسته تست. وقتی صحبت از مهمترین ویژگی شبکه های مدرن تلفن همراه یعنی استفاده از اینترنت به میان می آید، مردم مونیخ هستند. رقابتی فزاینده در رده زبان، تنها یک نقطه وجود ندارد تا o2 و Vodafone بتواند در آینده به عقب بیفتد.منبع

o2 عقب نیست اما هست به وضوح در آخرین مکان با این حال، درجه معینی از موفقیت را نمی توان نادیده گرفت: با افزایش 20 امتیازی نسبت به سال قبل، o2 بیشترین افزایش را در بین سه اپراتور شبکه به دست آورد.

از یک طرف، نتایج آزمایش تایید می کند که o2 بهبود یافته است. اما شبکه آنها همچنان نسبت به رقبا ضعیف است. دلیل دیگری هم وجود دارد که چرا روحیه مهمانی اغراق آمیز به نظر می رسد: با شعار بازاریابی “بهترین شبکه تمام دوران”. گل به خودی را از دست دادی به طور دقیق، این اعلامیه شامل آینده نیز می شود، بنابراین o2 برای خودش یک “بهتر نمی شود” صادر می کند.

Telekom، Vodafone و o2 این روزها در چندین آزمایش با یکدیگر رقابت کرده اند. هدف: یافتن بهترین شبکه تلفن همراه در آلمان. از برنده به وضوح مشخص شده است. آن است مخابراتپس از آن Vodafone و Telefónica با نام تجاری o2 خود در جایگاه سوم و آخر قرار دارند. این نتیجه تست تلفن همراه توسط مجله کانکت است. همکاران چیپ نیز در تست خود این دستور را تایید می کنند.

انتخاب شبکه o2 به خودی خود یک اشتباه نیست، اما در اینجا 5 نکته وجود دارد که باید مراقب آنها باشید:

Telekom Vodafone و o2 را هرچه بیشتر به هم نزدیک می کند