تفاوت خیلی بیشتر از چیزی است که انتظار داشتم. نیروگاه بالکن 820 وات دارای مه 2023 است در مجموع 28 کیلووات ساعت بیشتر تولید می کند. مقایسه روزهای فردی نیز بسیار جالب است:

مقایسه روزانه: 820 وات (سمت چپ) و 600 وات (راست). (منبع تصویر: GIGA)