نهم دسامبر روز بسیار مهمی خواهد بود

از سال 2023، خودروهای الکترونیکی قطعا عملکرد بدتری در مقایسه قیمت خواهند داشت:

مشتریان خودروهای الکترونیکی باید خود را آماده کنند: در سال 2023 کاهش خواهد یافت

مشتریان خودروهای الکترونیکی پس از آن باید مطمئن باشند که هنوز چقدر می توانند برای یک خودروی الکتریکی ثبت نام شده در سال 2023 انتظار بودجه داشته باشند. این واقعیت که دیگر پولی برای پلاگین هیبریدی وجود نخواهد داشت، غیرقابل انکار است. حجم بودجه مورد انتظار برای خودروهای صرفا الکتریکی نیز بعید است که تغییر کند. سهم بودجه فدرال از 6000 یورو افزایش می یابد حداکثر 4500 یورو بسته به لیست قیمت کمتر است.

یک ماشین الکترونیکی اجاره کنید و یک جایزه زیست محیطی دریافت کنید
احتمالاً به این نتیجه نخواهد رسید: «طبق دستورالعملی که اکنون شناخته شده است فقط افراد خصوصی همچنان از پاداش زیست محیطی بهره مند می شوند. مارکوس ولر از ZDK می‌گوید: سازمان‌های غیرانتفاعی دیگر در نظر گرفته نمی‌شوند، مانند افراد تجاری، از جمله مشاغل کوچک.

تنها تغییری که هنوز انتظار می رود مربوط به ضرب الاجل بعدی است 1 سپتامبر 2023. از آن به بعد، شرکت ها باید از تامین مالی حذف شوند. با این حال، افراد خصوصی و انجمن های غیر انتفاعی همچنان باید بتوانند برای پاداش زیست محیطی درخواست دهند.

همه اینها همچنان مشروط به این است که بودجه برنامه ریزی شده کافی باشد. این طرح هنوز 2.1 میلیارد یورو برای سال 2023 و 1.4 میلیارد یورو برای سال 2024 در نظر گرفته است. اگر بودجه زودتر تمام شود، خریداران خودروهای الکترونیکی چیزی دریافت نمی کنند. انتقاد از وابستگی بودجه به تاریخ سفارش به جای تاریخ تصویب احتمالاً مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین خریداران خودروهای الکترونیکی باید در سال آینده پول زیادی ببلعند. اما حداقل ما مطمئناً می دانیم که از 9 دسامبر کدام یک خواهند بود.منبع

از 1 ژانویه 2023، دستورالعمل جدید برای پاداش زیست محیطی اعمال می شود. پس از آن قوانین جدید و پول کمتری برای خودروهای الکترونیکی وجود خواهد داشت. اما هنوز هیچ چیز در نهایت قطعی نشده است. 9 دسامبر 2022 آخرین مهلت قبل از آن خواهد بود.

اگر می خواهید یک ماشین الکتریکی بخرید، باید سریع باشید – واقعا سریع. زیرا در حال حاضر با شروع سال در چند هفته پول کمتری وجود خواهد داشت. حداقل این طرحی است که ماه ها در حال اجرا بوده است – اما هنوز نهایی نشده است. روز تعیین کننده برای این امر در 9 دسامبر است.

9 دسامبر: طرفداران خودروهای الکترونیکی باید این تاریخ را به صورت پررنگ مشخص کنند

همانطور که وزارت اقتصاد فدرال و حفاظت از آب و هوا (BMWK) اعلام کرده است، از این تاریخ، دستورالعمل جدید بودجه برای پاداش زیست محیطی به طور رسمی اعمال می شود. برای 9 دسامبر برنامه ریزی شده است که دستورالعمل جدید در روزنامه فدرال ظاهر شود نسخه نهایی مشخص خواهد شد انجمن مرکزی تجارت موتور آلمان (ZDK) اکنون اعضای خود را در مورد برنامه زمانبندی مطلع کرده است (منبع: Kfz-Betrieb.Vogel).