بازگشت دیگری با ماهیت کاملاً متفاوت نیز ممکن است در انتظار باشد: پلتفرم ویدیویی تقریباً فراموش شده Vine ظاهراً خاطرات ماندگاری را برای ماسک به جا گذاشته است. در توییتر از کاربرانش سوال می کند اگر او باید تاک را برگرداند. بیش از دو سوم موافق هستند.

ایلان ماسک نه تنها بسیار ثروتمند است، بلکه بسیار شلوغ است. به عنوان مدیرعامل چندین شرکت، او دوست دارد خود را به صورت عمومی و اغلب با تزهای بحث برانگیز بیان کند. آنچه را که او در 24 ساعت گذشته انجام داده است را در نمای کلی خلاصه می کنیم.

ایلان ماسک: پرتره ای از رئیس تسلا

ایلان ماسک: این کاری است که میلیاردر در نهایت انجام داد