با توجه به کاربر می تواند ماده عجیب و غریب را از روی کنترلر پاک کنید. او نمی گوید که به استفاده از گیم پد ادامه خواهد داد، اما برخی از نظر دهندگان اکیداً به آن توصیه نمی کنند.

  • “راستش، این برای من مانند نشت باتری به نظر می رسد. اگر اسید باتری نشت کرد، توصیه می کنم کنترلر را دور بیندازید و فوراً آن را تعویض کنید. باتری های لیتیوم یون شکسته می توانند بسیار خطرناک باشند.”کاربر Reddit CN122)
  • “من گمان می کنم چیزی روی دستان شما با مواد محافظ واکنش نشان داده است. احتمالاً ضد عفونی کننده دست یا چیز دیگری.کاربر Reddit Shawn_purdy)
  • “من بدون اینکه بدانم بدون دستکش چیست، این را لمس نمی کنم.” (کاربر Reddit شکسته Messiah)