سپس در صفحه ویژه لیستی از فروشگاه های Lidl را که به زودی فروش ویژه در آنها انجام می شود – از جمله تاریخ، آدرس، زمان و اینکه آیا امکان پرداخت با کارت EC وجود دارد را خواهید یافت. لیست به طور مداوم توسط Lidl به روز می شود. اگر در حال حاضر هیچ شعبه Lidl در نزدیکی شما وجود ندارد، به سادگی دوباره به طور منظم بررسی کنید.