علاقه به پمپ های حرارتی از زمان بحران انرژی بسیار زیاد بوده است. کسانی که توانایی پرداخت آن را دارند، از گرمایش گاز یا نفت به یک پمپ حرارتی روی آورده اند. با این حال، این با برق کار می کند و مصرف بر این اساس افزایش می یابد. با ترمز قیمت برق، محاسبه نیاز پایه 80 درصد بر اساس مصرف سال قبل بدون پمپ حرارتی است و به نسبت بسیار کمتر است. اگر شخصی برای خانه خود 4000 کیلووات ساعت مصرف کرده باشد و پس از تبدیل به پمپ حرارتی 8000 کیلووات ساعت مصرف داشته باشد، به طور معمول با توجه به مصرف قدیمی فقط 3200 کیلووات ساعت پوشش داده می شود. 4800 کیلووات ساعت باید با قیمت بسیار بالاتری خریداری شود. بنابراین صاحبان پمپ های حرارتی در مضیقه خواهند بود.

بسیاری از مردم امسال یک پمپ حرارتی خریدند تا کمتر به گرمایش گاز یا نفت وابسته شوند. با این حال، این به معنای مصرف انرژی بسیار بالاتر است و این می تواند با افزایش قیمت برق به یک مشکل واقعی تبدیل شود. ترمز قیمت برق باید از طریق قانون خاصی مصرف بیشتر را در نظر بگیرد.

ترمز قیمت برق با قانون ویژه پمپ های حرارتی