رئیس FDP راه را باز می کند

ماه‌ها بر سر بلیت 9 یورویی و راه‌حل‌های ارتباطی احتمالی کشمکش وجود داشت. از قضا، در آخرین روز اعتبار، گره گوردی می تواند قطع شود و راه برای جانشینی روشن شود.

رئیس FDP از نگرش مسدودسازی در برابر جانشین بلیط 9 یورویی دست می کشد

ولکر ویزینگ من را متقاعد کرد: او می تواند این کار را با شما انجام دهد کسری از منابع مالی بلیط 9 یورویی برای تهیه بلیط دیجیتال قابل رزرو و قابل استفاده در سراسر کشورلیندر در توییتر گفت. بلیت 9 یورویی حدود 1 میلیارد یورو در ماه برای دولت فدرال هزینه دارد. هزینه بالای خزانه دولت یکی از دلایل اصلی مقاومت FDP تا کنون برای یافتن جانشین بوده است.

لیندنر، وزیر دارایی، ایالت های فدرال را مسئول می داند

ایده های زیادی برای جانشینی بلیط 9 یورویی وجود دارد. پیشنهادات SPD و سبزها نزدیک به هم هستند، هر دو شریک ائتلاف چراغ راهنمایی یک بلیط معتبر سراسری 49 یورویی برای حمل و نقل محلی و منطقه ای را در نظر دارند. اگر FDP دیگر در اصل خود را مسدود نکند، احتمالاً باید معادل یک بلیط آلمان باشد – همیشه به شرطی که ایالت های فدرال با هم بازی کنند و در تامین مالی شرکت کنند.منبع

کریستین لیندنر، رهبر حزب، حتی با اشاره به عدم وجود اتوبوس و قطار در کشور، به‌ویژه FDP با جانشین بلیط 9 یورویی مخالف بوده است. هنوز یک ماه از انتقادات تند نگذشته است که به نظر می رسد وزیر دارایی تسلیم شده است اما برای رفع محاصره.

در اینجا نحوه صرفه جویی در هزینه هنگام خرید آنلاین آمده است:

بلیط آلمان 49 یورو؟

آیا این موفقیت مورد انتظار است؟ کریستین لیندنر، رهبر FDP، محاصره خود را علیه جانشین بلیت 9 یورویی لغو کرد. به گفته وزیر دارایی، اکنون هدف راه اندازی یک «بلیت قابل استفاده و قابل رزرو دیجیتالی در سراسر کشور» است. لیندنر از یک ترفند هوشمندانه برای سوال قیمت استفاده می کند.

در واقع، مسئله فرض هزینه ها هنوز باز است. سپس به گفته وزیر دارایی، قیمت جانشین بلیت 9 یورویی تنها پس از روشن شدن موضوع تامین مالی قابل تعیین است.. در گذشته، ایالت های فدرال با صدای بلند از مقررات بعدی برای بلیت 9 یورویی حمایت کرده بودند، اما هیچ تعهد محکمی برای تامین مالی آن وجود نداشت. در اینجا لیندنر از یک ترفند هوشمندانه استفاده می کند و توپ را به ایالت های فدرال برمی گرداند.