به گفته شولز، مشتریانی که به دنبال خودروهای الکترونیکی مقرون به صرفه هستند، به احتمال زیاد این کار را انجام می دهند آن را در تولید کنندگان آلمانی پیدا نمی کنید. کم و بیش مجبور به انتخاب مدل خارجی هستند. سازندگان محلی «تقریباً به طور کامل» از بخش مهم خودروهای الکتریکی کوچک کنار رفته اند (منبع: Welt am Sonntag از طریق golem.de).