آیا واقعا روزهای بلیط 9 یورویی شماره گذاری شده است؟ این سؤالی است که میلیون‌ها آلمانی می‌پرسند که از امکان استفاده از حمل‌ونقل محلی و منطقه‌ای با پول کم لذت می‌برند. پایان ماه اوت باید به پایان برسد، اگرچه صدراعظم فدرال و وزیر حمل و نقل احتمال ادامه آن را رد کرده اند. اما جانشینی در حال حاضر در افق است.

در زمان تورم بی سابقه و تغییرات آب و هوایی، بلیت 9 یورویی باید دو هدف را دنبال کند: کاهش بار شهروندان و خوشایند ساختن وسایل حمل و نقل عمومی برای آنها به عنوان یک جایگزین دوستدار CO2. بلیط 9 یورویی در پایان آگوست منقضی می شود، اما تورم و تغییرات آب و هوایی با ما باقی خواهد ماند – به همین دلیل است که تعداد کمی از آنها اکنون خواهان جایگزینی برای بلیط پس انداز هستند. به نظر می رسد آنها گوش های باز در دولت فدرال پیدا کرده اند.

بلیط 9 یورویی قرار است بلیط اقلیم شود

بر این اساس، باید در دولت فدرال ملاحظاتی وجود داشته باشد که بلیط 9 یورویی به صورت اصلاح شده به عنوان «بلیط اقلیمی» ادامه می یابد. (منبع: آینه). بر اساس پیش نویس برنامه فوری حفاظت از آب و هوا، “جذابیت حمل و نقل عمومی باید با “اقدامات تعرفه ای” به طور دائم افزایش یابد.

“بلیط آب و هوایی تخفیف دار” در حال بحث است در سراسر مرزهای ایالتی فدرال اعمال شود و باید به صورت بلیط ماهانه یا سالانه در دسترس باشد. بلیط آب و هوا باید برای حمل و نقل ریلی منطقه ای و حمل و نقل عمومی اعمال شود. ایالت های فدرال در واقع مسئول حمل و نقل محلی هستند، اما دولت فدرال آماده است تا از یک بلیط آب و هوا “حمایت مالی” کند. در نهایت مصرف کنندگان چقدر باید برای بلیط آب و هوا بپردازند، همچنین هنوز نامشخص است.
هر آنچه که باید در مورد بلیط 9 یورویی بدانید:

خیلی گران است: وزیر حمل و نقل و صدراعظم فدرال نمی خواهند بلیط 9 یورویی را تمدید کنند

فولکر ویسینگ، وزیر حمل و نقل فدرال (FDP) اخیرا تمدید بلیط 9 یورویی را رد کرد. سیاستمدار FDP، از جمله، رهبری را بر عهده داشت هزینه های هنگفت به عنوان دلایل، بلیت 9 یورویی به بیش از 1 میلیارد یورو در ماه می رسد. صدراعظم شولز نیز ادامه را رد کرده است. از سوی دیگر، ریکاردا لانگ، رئیس حزب سبزها، در صورتی که ثابت شود بلیت 9 یورویی مردم را از ماشین دور کرده و به سمت وسایل حمل و نقل عمومی برده است، به دنبال مقررات بعدی است.