فولکر ویسینگ، وزیر حمل و نقل فدرال (FDP) اخیرا تمدید بلیط 9 یورویی را رد کرد. سیاستمدار FDP، از جمله، رهبری را بر عهده داشت هزینه های هنگفت به عنوان دلایل، بلیت 9 یورویی به بیش از 1 میلیارد یورو در ماه می رسد. صدراعظم شولز نیز ادامه را رد کرده است. از سوی دیگر، ریکاردا لانگ، رئیس حزب سبزها، در صورتی که ثابت شود بلیت 9 یورویی مردم را از ماشین دور کرده و به سمت وسایل حمل و نقل عمومی برده است، به دنبال مقررات بعدی است.