لانه شیر به ایده های کم و بیش خوبی معروف است که می توانید از آنها استفاده کنید. اما اکنون یک گجت عالی برای همه دوچرخه سواران معرفی شده است که واقعا یک مشکل را حل می کند و ارزش افزوده زیادی ارائه می دهد.

جعبه دوچرخه از BeeMyBox در لانه شیر

آیا نمی خواهید اخبار دیگری در مورد فناوری، بازی ها و فرهنگ پاپ را از دست بدهید؟ تست و راهنمای فعلی ندارید؟ سپس ما را در فیس بوک یا دنبال کنید توییتر.