واتس اپ تنها زمانی تخلفات را ردیابی می کند که کاربران تخلف را گزارش کنند. از آنجایی که پیام‌ها به صورت سرتاسر رمزگذاری شده‌اند، در صورت مشاهده مشکل، باید خودتان اقدام کنید. تنها در این صورت است که واتس اپ می تواند کاری در مورد آن انجام دهد.

مجوز:نرم افزار رایگان

بستر، زمینه:اندروید