Quirion متعلق به گواهی است کویرین-بانک، ساختن شما سپرده تا 100000 یورو توسط قانون محافظت می شود هستند. به عنوان یک مشتری جدید می توانید تا 10000 یورو کاملاً بدون کارمزد یک سال سرمایه گذاری کنید علاوه بر این، اراده کارمزد 0.48 درصد در سال محاسبه می شود. Quirion است برنده امتحان در مقایسه robo-advisor از سرمایه، پایتخت (مسأله 08/2022) و نیز برنده امتحان هنگام مقایسه روبو-مشاوران از تست مالی (نسخه 07/2021) از Stiftung Warentest.

پیشنهاد را در Quirion ببینید

آیا مدت زیادی است که می خواهید با پول خود کارهای بیشتری انجام دهید، اما زمان یا تمایلی برای پرداختن به موضوع سرمایه گذاری به روش جامع تری ندارید؟ سپس پیشنهاد فعلی برای مشتریان جدید در Robo-Advisor Quirion قطعا برای شما جالب است: شما 100 یورو برای تنظیم یک طرح پس انداز دریافت می کنید. در اینجا شما جزئیات را دریافت می کنید.

Quirion: 100 یورو رایگان برای طرح پس انداز ETF