گفته می شود که پمپ های حرارتی الکتریکی وابستگی به گاز روسیه را کاهش می دهند. شش میلیون واحد تا سال 2030 در آلمان برنامه ریزی شده است. یک مطالعه جدید عواقب جدی را برای شبکه برق پیش بینی می کند.

همانطور که ویدیوی ما نشان می دهد، می توان برق را در بالکن نیز تولید کرد:

پمپ های حرارتی: برق از کجا باید تامین شود؟

نه تنها افزایش گسترده تعداد پمپ های حرارتی الکتریکی احتمالاً مصرف برق را تا سال 2030 افزایش می دهد. بر اساس EWI، حمل و نقل الکتریکی، دیجیتالی شدن پیشرونده و کاربردهای مبتنی بر قدرت در صنعت همچنین تضمین می کند که در یک روز سرد زمستانی متوسط، اوج بار حدود 100 گیگاوات ناشی می شود. از نظر مصرف خالص برق، جمهوری فدرال در حال حاضر دارای اوج بار خوب 80 گیگاوات است.

به گفته Johanna Bocklet از EWI، وجود دارد سوالات حل نشده در مورد منبع تغذیه برای پمپ های حرارتی الکتریکی آنها یک “چالش بزرگ” برای سیستم تامین برق خواهند بود. علاوه بر این، شبکه توزیع برق باید با تعداد رو به رشد سازگار شود.

پمپ های حرارتی عنصر مهمی در کاهش وابستگی آلمان به گاز روسیه است. بنابراین در چند سال آینده شش میلیون پمپ حرارتی همانطور که رابرت هابک وزیر اقتصاد فدرال و کلارا گیویتز وزیر ساختمان فدرال چند هفته پیش اعلام کردند نصب شود. آنها باید استاندارد جدیدی برای گرمایش ساختمان ها شوند.

پمپ های حرارتی: مصرف برق به عنوان نقطه ضعف

صداهای انتقادی در Stadtwerke München وجود دارد. فلوریان بیبرباخ، رئیس خدمات شهری در پایتخت باواریا، می گوید که دولت فدرال این کار را کرده است “بدون پاسخ قانع کننده”چگونه تقاضای برق اضافی باید پوشش داده شود (منبع: Handelsblatt).