The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom به تازگی منتشر شده است. نینتندو همچنان روی به‌روزرسانی‌ها کار می‌کند تا مشکلات جزئی مربوط به ضربه سوئیچ را برطرف کند. با این حال، برخی از طرفداران اصلا از کار توسعه دهندگان راضی نیستند

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Tears of the Kingdom: طرفداران زلدا به‌روزرسانی را نمی‌خواهند

زبان ها:انگلیسی آلمانی

چندین بازیکن قبلاً مجبور شده‌اند به روش سخت بفهمند که واقعاً چه چیزی پشت آن است: نینتندو بسیاری از اشکالاتی را که می‌توان آیتم‌ها را با آن‌ها تکرار کرد، برطرف کرده است. این خبر مانند یک بمب ساعتی Sonau به جامعه Reddit برخورد کرد. طرفداران به روز رسانی خودکار را غیرفعال کنید و فقط برای جلوگیری از بروز رسانی، سوئیچ خود را از اینترنت جدا کنید. بازیکنان بدشانسی که قبلاً دستگیر شده‌اند سعی می‌کنند به نحوی پچ را حذف کنند (منبع: Reddit).

رهایی:05/12/2023

اشکالات تکراری در Zelda: Breath of the Wild تا به امروز ادامه دارد و شکی نیست که در Tears of the Kingdom موارد بیشتری نیز وجود خواهد داشت. روش های قبلی کشاورزی هر چند خیلی راحت بودندکه احتمالا برای نینتندو خیلی رنگارنگ بود.