همه چیز مثل قبل است با یک تفاوت

همه چیز مثل قبل است با یک تفاوت

حالا دیگر قدیمی شده است: این سازنده چینی کلاسیک را با واکمن باز می گرداند. اما می تواند کمی مدرن تر باشد. Walkman و نوارهای کاست مربوط به آن تا پایان دهه 1980 عملاً یک رسانه محکوم به فنا بودند. اما مد قدیمی دوباره به سبک خود بازگشته است، و از زمانی که ظاهر نمادین … ادامه