روی آنتن می رود «The Grand Tour presents: A Scandi Flick» سپس از 16 سپتامبر 2022. جالب است بدانید: آمازون با این ویژه به عنوان اولین شماره فصل پنجم برخورد می کند. بنابراین، چهار فیلم ویژه که قبلا تولید شده بودند، فصل چهارم را تشکیل می دهند و بنابراین کامل در نظر گرفته می شوند. به عنوان یادآوری، از فصل چهارم، برنامه قبلی استودیویی متعلق به گذشته است. از آن زمان، سازندگان صرفاً بر روی محصولات ویژه مربوطه تمرکز کرده اند، که قبلاً برجسته ترین فصل های مربوطه بود. این هم در “گرند تور” و هم قبل از آن در “تاپ گیر”.

ارزش دیدن پروژه های جانبی سه مدیر را دارد