طبق ارزیابی خود، در Telefónica Deutschland و برند o2 آن، پیشرفت در گسترش شبکه 5G باعث افزایش فروش شده است. اکنون 75 درصد از جمعیت باید به شبکه 5G دسترسی داشته باشند. گسترش سراسری در آلمان نیز باید زودتر از حد انتظار به دست آید.

Telefónica Deutschland: درآمد o2 افزایش یافته است

بر اساس ارقام تجاری جدید، Telefónica Deutschland سه ماهه سوم سال را با یک افزایش فروش حدود 6 درصد بسته درآمد 2.1 میلیارد یورو بود. گفته می شود که تقاضای زیاد برای تلفن های هوشمند 5G یکی از مهم ترین دلایل افزایش فروش علاوه بر افزایش فروش خدمات با خدمات تلفن همراه شخصی است.

اگر فقط مارک o2 در نظر گرفته شود، در پایان یکی وجود دارد گردش خدمات 1.47 میلیارد یورو در کتاب، 3.7 درصد افزایش یافته است. در مورد سخت افزار، درآمد حتی 18.9 درصد رشد کرد و به 403 میلیون یورو رسید.

در سه ماهه سوم شما می توانید حدود 304000 مشتری قراردادی جدید پیشنهاد خود را متقاعد کنند. 46.9 میلیون اتصال هم اکنون تامین می شود که 26 میلیون آن قراردادهای مدت معین دارند. فقط تجارت تلفن ثابت در حال رکود است.

به گفته مارکوس هاس، مدیرعامل Telefónica، “روند رشد مثبت نیز در سه ماهه سوم به طرز چشمگیری تایید شد”. در نتیجه، پیش بینی های فروش و سود برای سال جاری افزایش یافته است (منبع: Telefónica).

چه چیزی یک برنامه خوب تلفن همراه را می سازد؟ پاسخ در ویدیو:

o2: شبکه 5G سریعتر در حال رشد است

طبق اظهارات خود، Telefónica در ارتقاء زیرساخت 5G سریعتر از حد انتظار پیشرفت می کند. 75 درصد از جمعیت آلمان اکنون باید بتوان از شبکه 5G استفاده کرد. این توسعه در سطح منطقه، که در واقع برای پایان سال 2025 برنامه ریزی شده است، قرار است زودتر تکمیل شود. Telefónica می خواهد هدف جدیدی را در فوریه 2023 تعیین کند.