کاربردهای هوش مصنوعی

هنگام تشکیل یک درخت تصمیمگیری برای یادگیری ماشین باید دقت کنید که چه ویژگیهایی را برمیگزینید، از چه شرایطی برای تقسیم استفاده میکنید و همچنین بدانید که در چه حالتی درخت تصمیم به یک پایان مشخص میرسد. با اینکه فواید بسیاری در استفاده از هوش مصنوعی در کلاس درس وجود دارد، اما همچنین خطرات متعددی وجود دارد که قبل از پیادهسازی هوش مصنوعی باید در نظر گرفته شوند. یادگیری ماشین مدام در حال تغییر و ایجاد نوآوری است؛ بنابراین اگر قصد فعالیت در این حوزه را دارید، باید همواره مهارتها و علم خود را بهروز کنید. را تجزیه و تحیل کند و سپس میتواند تصمیمهای خود را بگیرد و پول را به حسابهای پسانداز منتقل کند. در کلاسهای درس آینده، مبحث اطلاعرسانی محیطی میتواند نقش سودمندی را ایفا کند. خلبان اتوماتیک حرکات خلبان انسان را ضبط میکند و الگوهای یادگیری را به کمک استفاده از هوش مصنوعی تولید میکند. روشهایی که به وسیله آنها، خلبان حرکات سطح پایینی که برای حرکت دادن هواپیما نیاز است را مشاهده میکند و استراتژی سطح بالایی برای به کار بردن آن حرکات استفاده مجله خبری fudzilla میکند.

این پلتفورم مخصوص نمره دادن به افراد با پیشینه اعتبار محدود است مانند هزارهها. این زبان طی سالهای اخیر مورد استقبال افراد زیادی بهخصوص دانشجویان قرار گرفته است. به غیر از پرواز شبیهسازی شده، مورد رویارویی شبیهسازی شدهٔ هواگردها (aircrafts) نیز هست. افزایش آگاهی در مورد تعصبات، هوشیاری از تعصبات ناخودآگاه خودمان، برقراری عدالت در پروژههای یادگیری ماشین و پایپلاینها میتواند در این زمینه مفید واقع شود. در ژوین ۲۰۱۶، یک تیم تحقیقاتی از گروه پردازش تصویر دانشگاه مونیخ و دانشگاه استنفورد، اپلیکیشن «فیس تو فیس» را توسعه دادند. اگر چه هوش مصنوعی میتواند داراییهای زیادی را در یک کلاس درس فراهم کند، بسیاری از متخصصان هنوز نمیپذیرند که میتوانند جایگزین معلم شوند. وقتی دانش اموزان بر روی میزهایشان مینشینند، وسایل آنها قادر خواهند بود که درس، مشکلات و بازیهایی را بسازند تا برای نیازهای خاص هر دانش آموز مناسب باشند، مخصوصاً در جایی که یک دانش آموز ممکن است در حال دست و پنجه نرم کردن باشد و این برنامه، یک فیدبک فوری را میفرستد.

اگر علاقهمند به این حوزه هستید، دوره آموزش یادگیری ماشین مکتبخونه را از دست ندهید. در اروپا برنامه افق ۲۰۲۰ منابع مالی برای نرمافزار اینوی را تأمین کردهاست، نرمافزاری که طراحی شدهاست تا به روزنامه نگاران برای شناسایی اسناد دیپ فیک کمک کند. در سپتامبر ۲۰۱۸ سناتور ایالات متحده، مارک وارنر، پیشنهاد کرد که شرکتهای رسانه جمعی ای که اجازه اشتراک گذاری اسناد دیپ فیک را روی پلت فرمشان میدهند، جریمه شوند. واقعیت این است که AI میتواند محیط زیست را توسط اثرات غیرعمدی به مکانی بدتر تبدیل کند؛ و این به معنای این است که این تکنولوژی مانع پیشرفت جامعه وباعث اثرات ناخواسته و منفی بر جامعه میشود. درست است که ماشینها خروجی را بر اساس تجزیهوتحلیل حاسباتی و پردازش دادهها تحویل میدهند، اما آنها هم عینی، عادلانه و دقیقاً درست نیستند. هوش مصنوعی برای نیکی (به انگلیسی: AI for Good) عنوان نهضتی است که در آن نهادها از هوش مصنوعی برای برطرف ساختن برخی از بزرگترین چالشهای بشریت بهره میجویند.

هوش مصنوعی نه تنها در توان دارد که اطلاعات را دستهبندی کرده و بهترین مانورها را در اختیار خلبان قرار دهد بلکه مانورهای خارج از عهده انسان را نیز کنار میگذارد. آموزش خلبان اتوماتیک بر پایه مفهوم یادگیری ماشین تحت نظارت، استوار است به این صورت که با خلبان جوان مانند یک کارآموز انسان که به مدرسه پرواز رفتهاست رفتار میکند. به عبارت دیگر یادگیری ماشینی روشی برای تجزیه و تحلیل داده است که این امکان را فراهم میکند تا یک مدل تحلیلی را به صورت خودکار بسازیم. در یادگیری بدون نظارت دادههای ورودی برچسب ندارند؛ بنابراین الگوریتم یادگیری ماشین نظارت نشده تلاش میکند نقاط مشترک بین دادههای ورودی را پیدا کند (در این نوع از یادگیری مدل ورودیها بر اساس ویژگی ها، تفکیک و دسته بندی میشوند). از آنجایی که تعداد دادههای بدون برچسب همواره بیشتر از دادههای با برچسب است، فراگیری آموزش یادگیری ماشین نظارت نشده اهمیت ویژهای دارد. کتابخانه یادگیری ماشین scikit-learn در بالای چندین پکیج موجود پایتون ساخته شده است که توسعه دهندگان ممکن است تاکنون با آنها آشنا شده باشند. پس اگر به تازگی وارد این حوزه شده اید دوره آموزش یادگیری ماشین با پایتون جادی با بیانی ساده و روان میتواند خیلی به شما کمک کند و اگر میخواهید به صورت خیلی جدی تر با ریاضیات این حوزه هم آشنا بشید به هیچ عنوان دوره آموزش یادگیری ماشین دکتر منثوری و دکتر تهرانیپور رو از دست ندهید.