یک سیستم خورشیدی یا نیروگاه بالکن می تواند انرژی لازم را تامین کند:

پمپ های حرارتی بهتر و بهتر می شوند

هنگامی که بسیاری از مردم مجبور به تغییر سیستم های گرمایش گاز و نفت قدیمی خود به سیستم های گرمایشی جدید شوند، پمپ های حرارتی در آینده بسیار مهم خواهند شد. در عین حال، آنها هنوز دارای معایب خاصی هستند که مانع از استفاده آنها در بسیاری از ساختمان ها می شود. بوش اکنون دو پمپ حرارتی ارائه کرده است که این مشکلات را حل می کند.

بوش

پمپ های حرارتی جدید بوش ارائه شد