پلیس پیشنهادهای شغلی مشکوک را در آگهی‌های eBay منتشر کرده است. در آنجا، کار از خانه و دستمزد ساعتی 18 یورو وسوسه انگیز است – اما مشاغل حتی وجود ندارند. این یک کمپین جدید است که برای محافظت در برابر ریپ آف طراحی شده است.

پلیس پیشنهادات وسوسه انگیز را در آگهی های eBay ارائه می دهد

همراه با طبقه بندی های eBay، پلیس پیشگیری از جرم و جنایت ایالت های فدرال و دولت فدرال کمپین جدیدی را راه اندازی کرده است. در چندین شهر آلمان، جویندگان کار در حال حاضر شاهد پیشنهادات وسوسه انگیز در پورتال تبلیغاتی هستند. وجود خواهد داشت قول کار آسان در دفتر خانه را داد، که ساعتی 18 یورو می آورد. در خود تبلیغات اما اطلاعاتی در مورد کمپین در انتها ارائه شده است. کاربران باید به ویژه در مورد پیشنهادهای فریبنده مانند این مراقب باشند.

پلیس این را توضیح می دهد کلاهبرداران پشت چنین آگهی های شغلی هستندکه داده های شخصی و موارد دیگر را هدف قرار می دهند. اگر کاربران درخواست دهند، پس یک شغل رویایی با ساعات کاری انعطاف پذیر به هیچ وجه وسوسه انگیز نیست. در عوض، متقاضیان باید یک حساب بانکی جدید “برای اهداف آزمایشی” یا “برای تایید” باز کنند یا حتی حساب خود را ارائه دهند. سپس مجرمان از این حساب برای طرح های خود استفاده می کنند. موارد سرقت هویت رخ می دهد که در آن جویندگان کار دوباره قربانی می شوند.

همانطور که ویدیوی ما نشان می دهد، خطراتی نیز در کمین تلفن وجود دارد:

طبقه بندی eBay: طبق گفته پلیس، پیشنهاد طعمه موفقیت آمیز بود

یک هفته پس از انتشار آگهی های فریب، پلیس نتیجه گیری موقت منتشر کرد. بر این اساس، پیشنهادات فریب بیش از 5000 بازدید داشته است. حدود 200 کاربر آنها را در لیست تماشای خود ذخیره کرده اند، بیش از 100 نفر جزئیات این شغل را خواسته اند (منبع: پیشگیری از جرم پلیس).

نکته خواندن

مارکو کراتزنبرگ

به گفته هارالد اشمیت، مدیر عامل پیشگیری از جرم پلیس فدرال و ایالت جویندگان کار نباید کور شوند: “هرچه یک پیشنهاد وسوسه انگیزتر باشد، فرد باید مشکوک تر باشد”. حساب ها هرگز نباید از طرف اشخاص ثالث باز شوند. تبلیغات مشکوک را می توان به راحتی در آگهی های eBay گزارش کرد.