پس انداز در آلمان لغو شده است

به طور قابل توجهی بیش از نیمی از آلمانی ها (24 میلیون خانوار) ​​بر این اساس هستند به زودی یک پنی برای گذاشتن روی لبه بالا باقی نمانده است. به گفته شلویز، بخشی از جمعیت “دیگر قادر به پس انداز نیستند”. او زمانی را نام نمی برد که ممکن است این اتفاق بیفتد.

بیانیه شلویز مشکل دیگری را نیز در بر دارد: به گفته وی، 60 درصد نه تنها باید از کل درآمد قابل تصرف برای رفع نیازهای روزمره استفاده کنند، بلکه می توان کارهای بیشتری نیز انجام داد. به عبارت دیگر، این 60 درصد ممکن است به زودی دیگر پول کمی باقی نماند تا بتوانند اندکی بیشتر پس انداز کنند. شما باید از آنچه پس انداز کرده اید برای کنار آمدن با زندگی روزمره استفاده کنید.منبع

افزایش قیمت ها در حال تبدیل شدن به یک چالش مالی برای افراد بیشتری در آلمان است. این که آیا سیستم گرمایش می‌تواند در ماه‌های آینده همانطور که در پاییز و زمستان به آن عادت کرده‌اید به کار خود ادامه دهد، یا اینکه صورت‌حساب خرید هفتگی به ارتفاعات بی‌سابقه‌ای می‌رسد – زندگی در آلمان با جهش و مرز گران‌تر می‌شود.

آندریاس مارتین، مدیر عامل انجمن فدرال فولکس‌بانک و رایفایزن‌بانک آلمان (BVR) در مقایسه با ولت گفت: «تورم بالا قدرت خرید را از مصرف‌کنندگان می‌گیرد که توانایی آن‌ها برای پس‌انداز را کاهش می‌دهد».

تورم بالا بر بسیاری از حوزه‌های زندگی روزمره تأثیر می‌گذارد: قیمت محصولات و خدمات در حال افزایش است، که مصرف‌کنندگان آلمانی به سختی می‌توانند بدون آن عمل کنند. وقتی به موجودی حساب نگاه می کنید، ورطه ای برای افراد بیشتر و بیشتری باز می شود. Sparkasse اکنون پیش بینی تیره ای از ادامه اوضاع دارد.

بیش از نیمی از آلمانی ها دیگر نمی توانند پس انداز کنند

عملکرد پس انداز Google Maps اکنون برای آلمان نیز در دسترس است:

بانک پس انداز انتظار دارد که وضعیت از قبل دشوار در ماه های آینده بدتر شود. آبکاری شده وام های Dispo در حساب های Sparkasse عمیق تر خواهد شد، یکی مطمئن است. این روند در ماه مارس با جنگ در اوکراین آغاز شد.

آلمانی ها باید به سمت پس انداز بروند

Google Maps: عملکرد جدید به صرفه جویی در مصرف سوخت کمک می کند

هلموت شلویس، رئیس بانک پس‌انداز، تعداد مصرف‌کنندگانی را که در آلمان می‌توانند به‌طور قابل توجهی توسط تحولات قیمت در زندگی روزمره محدود شوند، محاسبه کرده است: «ما انتظار داریم که به دلیل افزایش قابل توجه قیمت‌ها. از منظر، تا 60 درصد از خانوارهای آلمانی باید از کل درآمد قابل تصرف خود – یا بیشتر – ماهانه برای هزینه های اولیه زندگی استفاده کنند.(منبع: جهان).