هیچ کس دیگر آن هفت پارچ را در رادار خود ندارد

به نظر می رسد برخی از شوترهای عالی PS2 و PS3 به طور کامل فراموش شده اند. این باید تغییر کند. ما هفت بازی عالی را به شما نشان خواهیم داد که باید اکنون بازگردید.

امروز، من دنیای تیراندازی اول شخص طیفی از نام‌ها بر آن غالب است: در رایانه‌های شخصی این‌ها Counter-Strike و Valorant هستند و در کنسول‌ها عمدتاً Call of Duty، Battlefield و Halo هستند.

یا به عبارت دیگر: تیراندازی چند نفره با هدف بازار انبوه.

در زمان پلی استیشن 2 و 3، ژانر شوتر تا حدودی گسترده تر و متنوع تر بود. با تمایل به سناریوهای غیرمعمول و مهمتر از همه، برای تجربه تک نفره خالص طراحی شده. برای کسانی که به این شوترها باز هستند مجموعه عکس زیر را آماده کرده ایم.

می توانید انتظار هفت تیرانداز اول شخص دیوانه را داشته باشید که شاید چند سالی است که وجود دارند، اما هنوز هم بسیار سرگرم کننده هستند! در راستای شعار: قدیمی اما با ارزش.

اتفاقاً این مورد است بدون رتبهاما به سادگی هفت توصیه.

منبع