از آنجایی که کاویل دیگر در نقش سوپرمن عدالت را به پرده بزرگ نمی رساند، بازیگر دیگری باید این کار را انجام دهد. هنوز مشخص نیست که چه کسی خواهد بود. به گفته گان، در حال حاضر وجود دارد لیستی از نامزدهای احتمالی، که او “نمی تواند خوشحال تر از این باشد”.

به گفته گان، این فیلم نگاهی به گذشته خواهد بود. برای یک قهرمان دی سی جوان است کاویل، در 39 سالگی، احتمالاً خیلی پیر است. گان به صراحت می نویسد که “این شخصیت توسط هنری کاویل بازی نخواهد شد.” بنابراین هیچ زمینه ای برای مذاکرات احتمالی وجود ندارد.

خود کاویل نیز علناً صحبت کرده است. او در اینستاگرام می نویسد که به این تصمیم احترام می گذارد، حتی اگر این تصمیم او را ناراحت کند. او از “تغییر گارد” صحبت می کند و آرزوی موفقیت برای همه دست اندرکاران سوپرمن حتی بدون او “هنوز اینجاست”.

منتظر دیدن این فیلم ها از دنیای دی سی باشید:

بعد از کاویل: سوپرمن بعدی کیست؟