در بازی Zelda: Tears of the Kingdom یازده ژئوگلیف اسرارآمیز در سراسر Hyrule وجود دارد. درون هر ژئوگلیف یک اشک اژدها پنهان است که خاطره ای از زلدا را آشکار می کند. بنابراین اگر می‌خواهید عمیق‌تر به داستان بپردازید، مهم است که به دنبال آن بگردید. به همین دلیل، ما در این راهنما همه مکان های ژئوگلیف و اشک اژدها را به شما نشان می دهیم.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Tears of the Dragon را شروع کنید

این وظیفه یک ماموریت اصلی اختیاری است که نباید از دست بدهید. می‌توانید آن‌ها را در Stable Maritta’s New، که در شمال غربی Post Lookout Mountain Hyrule قرار دارد، شروع کنید. بازی به شما توصیه می کند که با بازدید از دهکده اورنی در شمال غربی شروع کنید. اگر این کار را بکنید، به ناچار از کنار این اصطبل در مسیر رسیدن به آنجا خواهید گذشت.

ایمپا جستجوی ژئوگلیف ها را به شما واگذار می کند. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
ایمپا جستجوی ژئوگلیف ها را به شما واگذار می کند. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

در نزدیکی اصطبل، ایمپا را خواهید دید که یکی از یازده ژئوگلیف را بررسی می کند. تلاش اصلی “Impa and the Geoglyphs” را آغاز می کند و به ایمپا با بالون هوای گرم کمک کنید. پس از مونتاژ بالون هوای گرم، با هم به ژئوگلیف از هوا نگاه کنید. سپس به سمت چشم ژئوگلیف بروید و اشک اژدهای اول را بررسی کنید. پس از آن شما ماموریت اصلی “اشک اژدها” را دریافت خواهید کرد.

نقشه با تمام ژئوگلیف ها به ترتیب درست

نشانگر هدف ابتدا راه رسیدن به معبد فراموش شده در شمال اولین اشک اژدها را به شما نشان می دهد. در اینجا ایمپا و در انتهای معبد اتاقی با سوابق باستانی پیدا خواهید کرد. روی زمین نقشه ای از Hyrule است که مکان همه ژئوگلیف ها را نشان می دهد. با کمک برج ها، ژئوگلیف ها را خیلی راحت پیدا خواهید کرد. برای اینکه بتوانید قفل اشک های اژدها را به ترتیب درست باز کنید، در زیر برای شما علامت گذاری کرده ایم.

نقشه همه ژئوگلیف ها را به ترتیب درست به شما نشان می دهد. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
نقشه همه ژئوگلیف ها را به ترتیب درست به شما نشان می دهد. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

ژئوگلیف شماره 1

محل بازی Dragon's Tear #1 در Zelda: Tears of the Kingdom. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
محل بازی Dragon’s Tear #1 در Zelda: Tears of the Kingdom. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

ژئوگلیف شماره 2

محل بازی Dragon's Tear #2 در Zelda: Tears of the Kingdom. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
محل بازی Dragon’s Tear #2 در Zelda: Tears of the Kingdom. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

ژئوگلیف شماره 3

محل بازی Dragon's Tear #3 در Zelda: Tears of the Kingdom. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
محل بازی Dragon’s Tear #3 در Zelda: Tears of the Kingdom. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

ژئوگلیف شماره 4

محل بازی Dragon's Tear #4 در Zelda: Tears of the Kingdom. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
محل بازی Dragon’s Tear #4 در Zelda: Tears of the Kingdom. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

ژئوگلیف شماره 5

محل بازی Dragon's Tear #5 در Zelda: Tears of the Kingdom. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
محل بازی Dragon’s Tear #5 در Zelda: Tears of the Kingdom. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

ژئوگلیف شماره 6

محل بازی Dragon's Tear شماره 6 در Zelda: Tears of the Kingdom. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
محل بازی Dragon’s Tear شماره 6 در Zelda: Tears of the Kingdom. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

ژئوگلیف شماره 7

محل بازی Dragon's Tear #7 در Zelda: Tears of the Kingdom. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
محل بازی Dragon’s Tear #7 در Zelda: Tears of the Kingdom. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

ژئوگلیف شماره 8

محل بازی Dragon's Tear #8 در Zelda: Tears of the Kingdom. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
محل بازی Dragon’s Tear #8 در Zelda: Tears of the Kingdom. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

ژئوگلیف شماره 9

محل بازی Dragon's Tear #9 در Zelda: Tears of the Kingdom. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
محل بازی Dragon’s Tear #9 در Zelda: Tears of the Kingdom. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

ژئوگلیف شماره 10

محل بازی Dragon's Tear #10 در Zelda: Tears of the Kingdom. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
محل بازی Dragon’s Tear #10 در Zelda: Tears of the Kingdom. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

ژئوگلیف شماره 11

مکان اشک اژدها شماره 11 در Zelda: Tears of the Kingdom. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
مکان اشک اژدها شماره 11 در Zelda: Tears of the Kingdom. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

اشک اژدها شماره 12

پس از بررسی تمام ژئوگلیف ها، اژدهای نورانی ظاهر می شود و آخرین اشک اژدها را می ریزد. محل شبه جزیره مارکوزه در آکالا است. آنجا اگر مقصد روی نقشه مشخص شده باشد، به راحتی قطره اشک را پیدا خواهید کرد. پس از آن شما ماموریت اصلی “اشک اژدها” را تکمیل می کنید. اگر قبلاً این کار را نکرده اید، می توانید از اطلاعاتی که به دست آورده اید برای دریافت Master Sword استفاده کنید.