آیا یک ماشین الکتریکی ارزش آن را دارد؟ پاسخ در ویدیو:

خودروهای هیدروژنی سریعتر شارژ می شوند

همانطور که الیور زیپس، مدیرعامل این شرکت توضیح داد، علاوه بر خودروهای هیدروژنی، BMW مایل است به تولید خودروهایی با موتورهای احتراق داخلی و خودروهای کاملاً الکتریکی ادامه دهد.

یکی از بزرگترین مزیت های اتومبیل های پیل سوختی این است که آنها با اتومبیل های الکتریکی مقایسه می شوند سریعتر شارژ می شوند. چند دقیقه کافی است. با این حال، پمپ بنزین های کافی در سراسر کشور وجود ندارد. هیدروژن به عنوان سوخت نیز نسبت به برق یا گازوئیل کارایی کمتری دارد.