در این زمان های گران قیمت، هر یورو اضافی در کیف شما خوش آمدید. هنگامی که به صندوق پست الکترونیکی خود نگاه می کنید، بسیاری از مشتریان مسترکارت احتمالاً تشویق می شوند: در ایمیلی با موضوع حجیم “پیشنهاد مقایسه ای – نشت داده های ویژه Mastercard Priceless”، ارائه دهنده کارت اعتباری 300 یورو به آنها پیشنهاد می دهد. آنچه در ابتدا شبیه یک کلاهبرداری اینترنتی کلاسیک به نظر می رسد در واقع درست است.

Mastercard به مشتریان 300 یورو می پردازد – در صورت عدم طرح دعوی قضایی