در 1 ژوئیه 2023، عملکرد Maestro که در آلمان و سایر کشورهای اروپایی رایج است، باید در واقع محدود شود. کارت های جدید استاد نباید دیگر در گردش باشد. حداقل این همان چیزی است که طرح اپراتور Mastercard به نظر می رسد. در عوض، مشتریان باید تغییر کنند و ترجیح دهند از Mastercard با عملکرد بدهی استفاده کنند.

طبق گفته مسترکارت، نیازهای مشتری از زمان معرفی عملکرد Maestro تغییر کرده است. با کارت نقدی جدید بدون استاد، مزیت این کارت نیز وجود دارد به راحتی آنلاین پرداخت می شود می تواند باشد. طبق اظهارات خود، کارت نقدی دارای 90 میلیون امتیاز در سراسر جهان است، در حالی که Maestro می تواند به 15 میلیون اشاره کند.