مراقب سگ‌ها در Resident Evil 4 Remake باشید

پس از میدان دهکده به سمت جنوب بروید و به داخل خانه بروید. تمام اقلام موجود در اتاق زیر شیروانی را جمع آوری کنید، در میان چیزهای دیگر می توانید گنج ارزشمندی را در اینجا پیدا کنید و سپس از ورودی اصلی بیرون بروید. موت وحشی سپس برای اولین بار جلوی در مشبک ظاهر می شود و سپس به میدان روستا می دود. نشانگر ماموریت بر این اساس به آنجا حرکت خواهد کرد.

پس از خروج از خانه، مات وحشی در دروازه ظاهر می شود (منبع: Screenshot GIGA).
پس از خروج از خانه، مات وحشی در دروازه ظاهر می شود (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

رهایی:2014/02/28

بستر، زمینه:Windows XP، Windows Vista، Windows 7، Windows 8، Nintendo Wii

شروع کنید مراقب سگ باشید

وظیفه شماست برای پیدا کردن و کشتن مات وحشی، که در روستا به شرارت می رسد. پاداش باشکوه 8 اسپینل قبلاً نشان می دهد که این کار آسانی نیست. مات وحشی یک دشمن قوی است که می تواند صدمات زیادی را متحمل شود.

وایلد مات را پیدا کنید و شکست دهید

در راه بازگشت از کلیسا به میدان روستا در فصل 5 می توانید روبروی شهرداری برگه آبی رنگ «مراقب سگ» را در نزدیکی فروشنده بردارید.

نقطه شروع سفارش "مواظب سگ باش" در فصل 5 (منبع: Screenshot GIGA).
نقطه شروع کوئست Beware the Dog در فصل 5 (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

اینجاست که مات وحشی ظاهر می شود و در مقابل چشمان شما جهش می یابد. بهترین کار این است که یک تفنگ ساچمه ای و نارنجک های پر شده آماده داشته باشید و سعی کنید با شلیک های سریع پشت سر هم او را بکشید. اگر او روی زمین است، می توانید او را با چاقو نیز بکشید.

در طول فصل 5 در Resident Evil 4 Remake، می‌توانید ماموریت Beware the Dog را بپذیرید. در اینجا شما باید یک تهدید قدرتمند را پیدا کنید و موت وحشی را شکست دهید. در راهنما به شما کمک می کنیم تا این ماموریت را حل کنید.

Resident Evil 4 HD