تریلر معرفی Hitman 3 را در زیر مشاهده کنید:

IO Interactive A/S