در اطلاعیه اخیر، آژانس شبکه فدرال اشاره می کند که مقررات جدید برای محافظت بهتر در برابر به اصطلاح جعل شناسه تماس از 1 دسامبر 2022 اجرایی می شود. این تکنیکی است که از طریق آن الف شماره تلفن اشتباه روی صفحه نمایش ظاهر می شود. مجرمان هویت خود را از این طریق پنهان می کنند و گاهی از اصل برای تماس های شوک استفاده می کنند.

طبق مقررات جدید، همه ارائه دهندگان خدمات مخابراتی در دسترس عموم باید از آن اطمینان حاصل کنند تماس های جعلی شناسه تماس به طور خودکار قطع می شوند اراده. این نه تنها در مورد شماره های اضطراری، بلکه برای شماره های گران قیمتی که با 0900 یا 0137 شروع می شوند نیز صدق می کند (منبع: آژانس شبکه فدرال).

آژانس شبکه فدرال اشاره می کند که اقدامات در آینده احتمالا تماس های بیشتر با شماره های مخفی شده نگران خواهد شد. تماس گیرندگان همیشه باید از هویت تماس گیرنده اطمینان حاصل کنند – صرف نظر از اینکه شماره تلفن نمایش داده می شود یا خیر.