با تأثیر فوری، قوانین سختگیرانه تری در برابر هرزنامه تماس در آلمان وجود دارد. اینها باید محافظت بهتری در برابر دستکاری شماره تلفن ارائه دهند، که از جمله برای تماس های شوک استفاده می شود. با توجه به قوانین جدید آژانس شبکه فدرال، جعل شناسه تماس عموماً دیگر ممکن نیست.

آژانس شبکه فدرال

جعل شناسه تماس: قوانین جدید در برابر هرزنامه تماس

نکته خواندن

در اطلاعیه اخیر، آژانس شبکه فدرال اشاره می کند که مقررات جدید برای محافظت بهتر در برابر به اصطلاح جعل شناسه تماس از 1 دسامبر 2022 اجرایی می شود. این تکنیکی است که از طریق آن الف شماره تلفن اشتباه روی صفحه نمایش ظاهر می شود. مجرمان هویت خود را از این طریق پنهان می کنند و گاهی از اصل برای تماس های شوک استفاده می کنند.