در ماه سپتامبر احتمالاً یک نینتندو دایرکت جدید وجود خواهد داشت. اکنون نشانه های فزاینده ای وجود دارد مبنی بر اینکه به ویژه طرفداران زلدا نباید این نمایش را از دست بدهند. ممکن است عنوان جدیدی در انتظار باشد و چندین پورت برای نینتندو سوییچ نمایش داده شود.

نینتندو

گزارش: Nintendo Direct برای سپتامبر برنامه ریزی شده است

نینتندو اخیراً یک نوع Splatoon از سوییچ را معرفی کرده است:

علاوه بر بازی های توسعه یافته توسط نینتندو، Direct در ماه سپتامبر نیز می تواند بینشی در مورد آن ارائه دهد متروید پرایم 4 برای نینتندو سوییچ امکان پذیر است. Metroid Prime 4 چند سال پیش به توسعه دهنده دیگری واگذار شد و انتشار آن برای مدت نامحدودی به تعویق افتاد.

علاوه بر وزنه های سنگین مانند زلدا و متروید پرایم هنوز هم احتمال وجود دارد جزئیات سایر پورت های سوئیچ برای مشاهده در دایرکت قطعا نینتندو فرصت ارائه بازی هایی مانند Return to Monkey Island، Village Romance و A Plague Tale: Requiem را از دست نخواهد داد (منبع: GameRant). میراث هاگوارتز نیز به عنوان یک نامزد در نظر گرفته می شود، حتی اگر بازی تا فوریه 2023 نمایش داده نشود.