مک بوک پرو فعلی با عملکرد می درخشد، اما لوگوی تاریک باقی می ماند:

23 سال پیش شروع شد

در روزهای گذشته، لوگوی روشن اپل در مک بوک ها بخشی از تصویر برند سازنده محبوب آیفون بود. اما پس از آن طرح نمادین ناپدید شد و تاریک شد. با کمی شانس، این ویژگی محبوب می تواند در آینده بازگردد.

سیب