رابرت هابک وزیر اقتصاد در نشست پمپ حرارتی اعلام کرد برای آن قانون خاصی وجود خواهد داشت (منبع: Tagesschau). این دقیقاً چه شکلی خواهد بود هنوز مشخص نیست. با این حال، باید نوعی روش محاسباتی وجود داشته باشد که یک نیاز اساسی برای خانه پس از تبدیل به پمپ حرارتی به عنوان مبنای محاسبه قانون 80 درصد باشد. در هر صورت، مردم نباید به خاطر کنار گذاشتن سوخت های فسیلی و انجام دقیقاً آنچه سیاست می خواهد مجازات شوند.

قرار است از سال 2024، 500000 پمپ حرارتی در سال در آلمان نصب شود. بسیاری از افراد در حال حاضر بین 6 تا 12 ماه منتظر نصب شما هستند زیرا کمبود متخصصی وجود دارد که بتواند به سرعت بسیاری از سفارشات را پردازش کند. سطح بالای بودجه تضمین می کند که علاقه زیاد است. تولیدکنندگان پتانسیل زیادی برای آلمان می بینند، زیرا بسیاری از آنها می خواهند از سیستم های گرمایش گاز و نفت به پمپ های حرارتی سوئیچ کنند.