جکری در CES 2023 جایزه نوآوری را برای LightTent-AIR دریافت کرد. در واقع، چادر تقریباً یک انقلاب کوچک است. نه تنها باد کردن آن آسان است و به گفته سازنده، عایق خوبی ارائه می دهد، بلکه می تواند با سلول های خورشیدی در طرفین امتیاز کسب کنید. این بدان معنی است که برق می تواند هنگام کمپینگ تولید شود و در باتری ذخیره شود یا به طور مستقیم استفاده شود.

Jackery به خاطر ایده‌های نوآورانه‌اش و با LightTent-AIR در واقع شناخته شده است یک انقلاب کوچک چادری آغاز شده. این شرکت همچنین در مورد ژنراتورهای خورشیدی تجدید نظر کرده است و نه تنها می خواهد به انرژی خورشیدی تکیه کند، بلکه از نیروی باد نیز استفاده می کند. اگر سایر سازندگان این چادر را مثال بزنند و ایده های مشابهی را اجرا کنند، تعجب نخواهیم کرد. سلول های خورشیدی تقریباً استاندارد در کمپینگ ها هستند.

هنگامی که سلول های خورشیدی LightTent-AIR باز می شوند به عنوان یک سایبان از هر دو طرف عمل می کنند، اما در صورت بسته شدن نیز می توانند انرژی تولید کنند. از آنجایی که سلول های خورشیدی در دو طرف بلند نصب می شوند، می توان انرژی زیادی تولید کرد. اقدامات احتیاطی مختلف باید اطمینان حاصل کند که می توانید با خیال راحت بخوابید.

ما نگاهی دقیق تر به ژنراتور خورشیدی Jackery انداختیم:

قیمت و موجودی Jackery LightTent-AIR