تابع صادرات را می توان مستقیماً در تنظیمات پیدا کرد. می توانید هم در نسخه مرورگر و هم در برنامه توییتر در گوشی هوشمند خود به آنها دسترسی داشته باشید.

توییتر: بایگانی داده را بارگیری کنید – این روش در برنامه کار می کند

GIGA توصیه می کند

مقالات جالب تر