این تصویر نشان می دهد که در عمل چگونه به نظر می رسد:

قابل تا زدن (سمت چپ) و همچنین باز کردن (راست): قابلیت کشویی از سامسونگ. (منبع تصویر: سامسونگ)

زمانی که بتوانیم اولین اسلایدبل ها را بخریم هنوز مشخص نیست. اغلب چند سال طول می کشد تا سامسونگ نمونه های اولیه را کامل کند و آنها را برای بازار انبوه مناسب کند. با این حال، سری Fold و Flip سازنده نشان می دهد که سامسونگ هم دانش فنی و هم قدرت ماندگاری را دارد. جهش از مفهوم به محصول نهایی جسارت کردن