پیش نیاز پاداش اسقاط الف مصرف انرژی به طور قابل توجهی کاهش می یابد با دستگاه های جدید پاداش فقط در صورتی باید پرداخت شود که حداقل 30 درصد اقتصادی تر باشند. حق بیمه باید برای همه لوازم خانگی بزرگتر مانند ماشین لباسشویی، خشک کن و یخچال اعمال شود، زیرا لوازم قدیمی در اینجا برق زیادی مصرف می کنند. بر اساس پیش نویس تصمیم CDU و CSU، آنها مسئول بیش از یک چهارم مصرف برق در خانوارهای خصوصی هستند.

علاوه بر حق بیمه اسقاط، اتحادیه می تواند “مقدار کاهش انرژی” را برای مالیات بر درآمد تصور کند. اینطوری باید افزایش هزینه های انرژی که توسط دولت مالیات نمی گیرند اراده. همچنین برای هر کودک در سال جاری و سال آینده مبلغی اضافه در نظر گرفته شده است.