ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در تاریخ 2023/01/27 ساعت 7:28 بعد از ظهر