ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در تاریخ 2022/12/31 ساعت 11:26 ب.ظ