هرج و مرج حول راستی‌آزمایی کاربران در توییتر ادامه می‌یابد: به گفته ایلان ماسک، اکنون قرار است چندین قلاب که از نظر رنگ متفاوت هستند معرفی شوند. یک بررسی دستی برنامه ریزی شده است که می تواند پس از اخراج های گسترده به یک کار بزرگ تبدیل شود.

منبع به گفته ماسک، راستی‌آزمایی واقعی حساب‌ها باید به صورت دستی انجام شود. این یک مرحله “دردناک اما ضروری” استبرای رسیدگی به مشکلات کاربران تأیید شده که جعل هویت افراد یا مشاغل دیگر را نشان می دهند. اساساً هر کسی در حال حاضر می تواند در Twitter Blue مشترک شود و تأیید شده در نظر گرفته شود. گفته می شود که ماسک مخالفت های داخلی نسبت به این موضوع را نادیده گرفته است.