اپل اکنون با ممنوعیت واردات در ایالات متحده تهدید می شود که معادل ممنوعیت فروش است. اپل واچ باید پس از تولید نمی توان آن را به ایالات متحده وارد کرد. همه انواع فروخته شده توسط اپل، از جمله اپل واچ 8، تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. یک رویه جداگانه در ITC باید روشن کند که آیا این اتفاق می افتد یا خیر.

سخنگوی اپل گفت که این شرکت با این تصمیم مخالف است. الان یکی رو میبینی “در انتظار بررسی کامل توسط کمیسیون” (منبع: رویترز). تصمیم ITC در مورد ممنوعیت فروش احتمالی حداکثر تا 10 می 2023 انتظار می رود.