در سال آینده مک های جدید زیادی از اپل عرضه خواهد شد. سازنده در حال حاضر آنها را بی سر و صدا و مخفیانه، اما همچنین در حوزه عمومی اینترنت آزمایش می کند. آخرین نشانه های این امر در حال حاضر توسط یک لیست بسیار ویژه ارائه شده است.

سیب

اپل مک های جدید را آزمایش می کند: Steam چیزی را فاش می کند

به روز رسانی iMac نیز کاملاً منتفی نیست. امسال با دست خالی رفت و مانند مک مینی منتظر آپدیت M2 است. از سوی دیگر، مک بوک ایر با M2 نباید در سال 2023 به روز رسانی بیشتری دریافت کند. این احتمال وجود دارد که اپل تنها دو سال دیگر یعنی در سال 2024 دوباره لوفتیکوس را بازبینی کند.