بر اساس گزارش های ژاپنی، تامین کنندگان تایوانی اپل دستورالعمل های جدیدی دریافت کرده اند. شما باید در قطعات در آینده از گفتن «ساخت تایوان» خودداری کنید.. در عوض، فقط برچسب هایی مانند “تایوان، چین” یا “چین تایپه” باید مجاز باشد (منبع: Nikkei Asia).