یک هدست AR از اپل این پتانسیل را دارد که تا حدود 10 سال آینده به طور کامل جایگزین خود آیفون شود. به گفته کارشناسان صنعت، آخرین ساعت تلفن همراه اپل در آن زمان می‌آمد. اما تا آن زمان، اپل باید در وهله اول چیزی مشابه را معرفی کند.

“جانشین” آیفون: هدست AR/VR اپل بعدا عرضه می شود

Windows Mixed Reality (تریلر مایکروسافت)