امروز 30 کتاب رایگان

امروز می توانید 30 کتاب Kindle رایگان از آمازون دریافت کنید. عشق، عشق شهوانی، فانتزی، ترسناک، علمی تخیلی، رمان های جنایی، هیجان انگیز، و رمان گنجانده شده است. من از کتاب‌های آشپزی و راهنمای سفر امروز فراتر رفته‌ام – هیچ‌کس به بیستمین کتاب آشپزی برتر سرخ‌کن هوای گرم نیاز ندارد!

کتاب های زیر هستند امروز برای هر کسی که حساب آمازون دارد رایگان است. اما بسیاری از آنها هستند هر روز در صورت رزرو با Kindle Unlimited در دسترس شماست. می توانید بفهمید که آیا این برای شما ارزشش را دارد یا خیر Kindle Unlimited را به صورت رایگان امتحان کنید.

عشق و علاقه

کفاره لیدیا (انضباط عروس 3)کفاره لیدیا (انضباط عروس 3)

کفاره لیدیا (انضباط عروس 3)

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 9:44 صبح

کلبه روی دریاچه: رمانکلبه روی دریاچه: رمان

کلبه روی دریاچه: رمان

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 9:46 صبح

خاموشی با مدیر عامل (عشق ناگهانی)خاموشی با مدیر عامل (عشق ناگهانی)

خاموشی با مدیر عامل (عشق ناگهانی)

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 10:22 صبح

نایت لرد (اربای شانس 3)نایت لرد (اربای شانس 3)

نایت لرد (اربای شانس 3)

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 10:23 صبح

دریا هنوز در حال تماشا: یک سفر دریایی رمانتیک هیجان انگیزدریا هنوز در حال تماشا: یک سفر دریایی رمانتیک هیجان انگیز

دریا هنوز در حال تماشا: یک سفر دریایی رمانتیک هیجان انگیز

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 10:24 صبح

شانس دوم در میوود: رمانی در شهر کوچک با پایانی خوششانس دوم در میوود: رمانی در شهر کوچک با پایانی خوش

شانس دوم در میوود: رمانی در شهر کوچک با پایانی خوش

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت از 19 آوریل 2024 در 10:25 صبح

الیشعالیشع

الیشع

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 10:28 صبح

عزیزم!  زندگی من!: تو زندگی من هستی - جوزی و بنعزیزم!  زندگی من!: تو زندگی من هستی - جوزی و بن

عزیزم! زندگی من!: تو زندگی من هستی – جوزی و بن

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 10:29 صبح

مردان کار زنان هستندمردان کار زنان هستند

مردان کار زنان هستند

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت از 19 آوریل 2024 ساعت 10:30 صبح

فانتزی و شرکا

بدون عوالم: بدون عالمبدون عوالم: بدون عالم

بدون عوالم: بدون عالم

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در ساعت 9:45 صبح

نور تاریک ارتفاعاتنور تاریک ارتفاعات

نور تاریک ارتفاعات

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 9:47 صبح

Shangri-La: Pale Bones, Red Earth (کتاب 1 رازآلود هیجان انگیز پیت اوبرانون)Shangri-La: Pale Bones, Red Earth (کتاب 1 رازآلود هیجان انگیز پیت اوبرانون)

Shangri-La: Pale Bones, Red Earth (کتاب 1 رازآلود هیجان انگیز پیت اوبرانون)

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 9:49 صبح

اجنه در سایهاجنه در سایه

اجنه در سایه

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 9:53 صبح

نور ابرو: لکمهنور ابرو: لکمه

نور ابرو: لکمه

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 9:52 صبح

نور الحاجب: عشق ناامیدانهنور الحاجب: عشق ناامیدانه

نور الحاجب: عشق ناامیدانه

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 9:51 صبح

نور ابرو: ملکهنور ابرو: ملکه

نور ابرو: ملکه

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 9:52 صبح

شمشیر مور کروک، جلد 1: آتش و سایهشمشیر مور کروک، جلد 1: آتش و سایه

شمشیر مور کروک، جلد 1: آتش و سایه

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 9:54 صبح

Nivea (نسخه آلمانی)Nivea (نسخه آلمانی)

Nivea (نسخه آلمانی)

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت از 19 آوریل 2024 ساعت 10:20 صبح

شب نامقدس: سایه ها در شب کریسمسشب نامقدس: سایه ها در شب کریسمس

شب نامقدس: سایه ها در شب کریسمس

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 10:21 صبح

Nereid: The Werewolf's LairNereid: The Werewolf's Lair

Nereid: The Werewolf's Lair

(پرنسس گرگینه خود را می بوسد)

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 10:24 صبح

نفرین شده  می پرستد.  (دنیای زیرین - سری 1)نفرین شده  می پرستد.  (دنیای زیرین - سری 1)

نفرین شده می پرستد. (دنیای زیرین – سری 1)

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 10:26 صبح

حلقه افراد با استعدادحلقه افراد با استعداد

حلقه افراد با استعداد

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 10:28 صبح

بیدار: پرسئوس و آندرومدابیدار: پرسئوس و آندرومدا

بیدار: پرسئوس و آندرومدا

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 10:31 صبح

رمان و رمان جنایی

شروع/بالا: وب را روشن کنیدشروع/بالا: وب را روشن کنید

شروع/بالا: وب را روشن کنید

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 9:46 صبح

مسابقه شهردار (کارولینا استیناف 2)مسابقه شهردار (کارولینا استیناف 2)

مسابقه شهردار (کارولینا استیناف 2)

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 9:48 صبح

Doll of Death: Dolls of DestinyDoll of Death: Dolls of Destiny

Doll of Death: Dolls of Destiny

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 10:19 صبح

Crypt of Souls: Secrets UndergroundCrypt of Souls: Secrets Underground

Crypt of Souls: Secrets Underground

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت از 19 آوریل 2024 ساعت 10:20 صبح

رسوایی شراب: یک رمانرسوایی شراب: یک رمان

رسوایی شراب: یک رمان

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 10:21 صبح

صحنه جنایت مردسی: انتزاع بدون نقشهصحنه جنایت مردسی: انتزاع بدون نقشه

صحنه جنایت مردسی: انتزاع بدون نقشه

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت از 19 آوریل 2024 در 10:25 صبح

بلگراویا (1) - رقصیدن در نبردبلگراویا (1) - رقصیدن در نبرد

بلگراویا (1) – رقصیدن در نبرد

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 10:32 صبح

Kindle Books of Yesterday رایگان

در اینجا می توانید دریابید که کدام کتاب های کیندل دیروز رایگان بودند. چنین کمپین هایی اغلب چندین روز طول می کشد!

Wintersea: Fantasy - The Flames of Wintersea (تبر قرمز، خورشید سیاه 2)Wintersea: Fantasy - The Flames of Wintersea (تبر قرمز، خورشید سیاه 2)

Wintersea: Fantasy – The Flames of Wintersea (تبر قرمز، خورشید سیاه 2)

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 10:41 صبح

Deathbringer Chronicles: Daemon (جلد 1 از سری Dark Fantasy)Deathbringer Chronicles: Daemon (جلد 1 از سری Dark Fantasy)

Deathbringer Chronicles: Daemon (جلد 1 از سری Dark Fantasy)

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت از 19 آوریل 2024 ساعت 10:20 صبح

شوالیه سیاه: در پایان روزهاشوالیه سیاه: در پایان روزها

شوالیه سیاه: در پایان روزها

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 10:22 صبح

شوالیه سیاه: در پایان روزهاشوالیه سیاه: در پایان روزها

شوالیه سیاه: در پایان روزها

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 10:14 صبح

شوالیه سیاه: در پایان روزهاشوالیه سیاه: در پایان روزها

شوالیه سیاه: در پایان روزها

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 10:14 صبح

نورهای روح (جلد 1-2): در آغوش یک خون آشامنورهای روح (جلد 1-2): در آغوش یک خون آشام

نورهای روح (جلد 1-2): در آغوش یک خون آشام

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 10:41 صبح

گرگ نفرین شده استگرگ نفرین شده است

گرگ نفرین شده است

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 10:34 صبح

همنشین جادوگر نقره ایهمنشین جادوگر نقره ای

همنشین جادوگر نقره ای

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت از 19 آوریل 2024 ساعت 10:40 صبح

ادوارد ایوانز و بچه های جهنمادوارد ایوانز و بچه های جهنم

ادوارد ایوانز و بچه های جهنم

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 10:41 صبح

تا زمانی که تو را بکشم!: یک هیجان روانیتا زمانی که تو را بکشم!: یک هیجان روانی

تا زمانی که تو را بکشم!: یک هیجان روانی

(آنا و پاتریک تریلر 1)

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 7:49 صبح

شب را به صبح تبدیل کنشب را به صبح تبدیل کن

شب را به صبح تبدیل کن

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 10:17 صبح

تک شاخ دروغ می گویدتک شاخ دروغ می گوید

تک شاخ دروغ می گوید

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 10:41 صبح

شهرت سمیشهرت سمی

شهرت سمی

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت از 19 آوریل 2024 در 10:12 صبح

برای من تقلبیبرای من تقلبی

برای من تقلبی

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 10:44 صبح

مارچوبه.  بهترین کتاب آشپزی مارچوبه  سوپر غذای سلامت: قدرت سالم مارچوبه مارچوبه.  بهترین کتاب آشپزی مارچوبه  سوپر غذای سلامت: قدرت سالم مارچوبه

مارچوبه. بهترین کتاب آشپزی مارچوبه سوپر غذای سلامت: قدرت سالم مارچوبه

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 10:16 صبح

BBQ and BBQ Recipes: The Definitive Recipe BookBBQ and BBQ Recipes: The Definitive Recipe Book

BBQ and BBQ Recipes: The Definitive Recipe Book

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 10:21 صبح

Criminally Delicious or: The Klaus Peter PapersCriminally Delicious or: The Klaus Peter Papers

Criminally Delicious or: The Klaus Peter Papers

20 دستور غذا برای غذاهای خورده شده (و اغلب زنده مانده) در رمان های جنایی

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 10:41 صبح

غذاهای آلمانی - کلاسیک، پیچیده... مدرن: لذت آشپزی آسان شده استغذاهای آلمانی - کلاسیک، پیچیده... مدرن: لذت آشپزی آسان شده است

غذاهای آلمانی – کلاسیک، پیچیده… مدرن: لذت آشپزی آسان شده است

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 10:24 صبح

کتاب آشپزی ژاپنی برای زندگی روزمره در خانه: غذاهای ژاپنی را روی میز بیاورید.کتاب آشپزی ژاپنی برای زندگی روزمره در خانه: غذاهای ژاپنی را روی میز بیاورید.

کتاب آشپزی ژاپنی برای زندگی روزمره در خانه: غذاهای ژاپنی را روی میز بیاورید.

دسترسی به رامن، سوشی و غیره با این دستور العمل های سریع و آسان هرگز آسان تر نبوده است

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در 19 آوریل 2024 در 10:03 صبح

گیگا توصیه می کند

مقالات جالب تر

آیا از پست لذت بردید؟ ما را در WhatsApp و Google News دنبال کنید و هیچ خبری در مورد فناوری، بازی و سرگرمی را از دست ندهید.

منبع