افزایش قیمت برق در کل: مصرف کنندگان دو برابر بیشتر می پردازند

شما همچنین می توانید خودتان با یک نیروگاه بالکن برق تولید کنید:

سقف قیمت برق 40 سنت

پس از افزایش شدید قیمت گاز، مصرف کنندگان باید در مورد برق بیشتر در جیب خود فرو کنند. برخی از ارائه دهندگان قبلا تقاضای خود را دو برابر کرده اند. از اول ژانویه 2023، علیرغم ترمز قیمت برق، در بسیاری از نقاط به طور قابل توجهی گران تر خواهد شد.

قیمت برق سر به فلک کشیده است

همچنین در دتمولد، نوردراین-وستفالن، قیمت برق 75 درصد افزایش یافت. از سوی دیگر، Tübinger Stadtwerke با افزایش کمتر به 48.30 سنت نسبت به 40.24 سنت قبلی در هر کیلووات ساعت رضایت دارند.

RheinEnergie، مستقر در کلن، اکنون نیز افزایش قیمت را اعلام کرده است. از اول ژانویه، تقریباً 2.5 میلیون مشتری موجود باید خدمات اولیه داشته باشند 54.98 سنت در هر کیلووات ساعت پرداخت – افزایش 23.94 سنت نسبت به قیمت قبلی. قیمت پایه نیز در آینده با 27.63 یورو به 201.24 یورو در سال افزایش خواهد یافت، در حالی که قیمت متر سالانه با 5 یورو افزایش خواهد یافت و به 18.58 یورو خواهد رسید (منبع: Kölner Stadt-Anzeiger).

چندین تامین کننده انرژی اعلام کرده اند که از سال آینده از مشتریان می خواهند که مبلغ قابل توجهی بیشتری پرداخت کنند. تا حدی، مصرف کنندگان باید تا 100 درصد بیشتر پرداخت کنید مثل قبل. هزینه های تدارکاتی بالا به عنوان دلیل ذکر شده است. در مبادلات برق، گاهی اوقات تامین کنندگان باید 300 درصد بیشتر از سال قبل پرداخت کنند.

میزان صرفه جویی دقیق ترمز قیمت برق برای مشتریان در سراسر آلمان، از جمله به مصرف خود آنها بستگی دارد. اگر در منطقه درپوش حرکت می کنید، می توانید از انفجار قیمت جلوگیری کنید. پس انداز خانوار را نمی توان دقیقاً مشخص کرد، زیرا آنها نیز تا حد زیادی به آن بستگی دارند قیمت قبلی دور.منبع از سوی دیگر، Stadtwerke Neubrandenburg مشتری می خواهد دو برابر از سال آینده قیمت سرویس پایه به 53.82 سنت در هر کیلووات ساعت افزایش یافته است. با توجه به هزینه های شبکه بالاتر در منطقه اطراف، تا 61.46 سنت در آنجا پرداخت می شود (منبع: Nordkurier).

از ژانویه 2023، ترمز قیمت برق برای مصرف کنندگان خصوصی و شرکت های کوچک و متوسط ​​در آلمان اعمال می شود. این هست 40 سنت ناخالص در هر کیلووات ساعت، اما فقط برای نیاز اولیه 80 درصد مصرف سال قبل اعمال می شود. هر چیزی فراتر از آن می تواند به طور قابل توجهی گران تر باشد.