همراه با اولین iMac 5K، مدل های iMac در اواخر سال 2013 و اواسط سال 2014 متوقف خواهد شد. از این پس، اینها دیگر توسط اپل و شرکای آن قابل تعمیر نیستند. بنابراین، مدل‌های قدیمی‌تر پس از سال 2014 در امان مانده‌اند. به این معنی که تعمیرات همچنان می تواند در اصل انجام شود، اما به در دسترس بودن قطعات یدکی نیز بستگی دارد. با این حال، دیر یا زود، اینها نیز در حاشیه قرار خواهند گرفت.