قابل توجه: در حال حاضر (14.12.) MediaMarkt حتی یکی را تضمین می کند تحویل قبل از کریسمس.